"پنجشنبه","Saturday" => "شنبه","Sunday" => "يكشنبه","Monday" => "دوشنبه","Tuesday" => "سه شنبه","Wednesday" => "چهارشنبه","Friday" => "جمعه"); $month = Array("فروردين","ارديبهشت","خرداد","تير","مرداد","شهريور","مهر","آبان","آذر","دي","بهمن","اسفند"); list( $gyear, $gmonth, $gday ) = preg_split ( '/-/', '2004-02-05' ); list( $jyear, $jmonth, $jday ) = gregorian_to_jalali($gyear, $gmonth, $gday); echo "
" . $week["Thursday"] . " ". $jday . " " . $month[--$jmonth] . " " . $jyear . "
" ?>

محمدرضا خاتمي رسما پايان تحصن نمايندگان مجلس را اعلام كرد، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس مجلس شوراي اسلامي
سخنگوي نمايندگان متحصن در مجلس شوراي اسلامي در نشست خبري در پايان آخرين روز تحصن گفت: رسما پايان كار تحصن را اعلام مي‌كنم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، محمدرضا خاتمي افزود: ما نگران آزادي و جمهوري اسلامي بوديم كه بر اساس فداكاري‌هاي مردم بوجود آمد. احساس كرديم كاري بايد بكنيم فراتر از اعتراضات پراكنده تا صداي ما براي بيان تهديد متوجه مردم، به گوش همگان و جهانيان برسد. هدف ما انتخابات آزاد بود كه با تاييد صلاحيت حدود 1200 نفر از ردصلاحيت‌شدگان تا حدودي محقق شده كه بايد از رييس‌جمهور، رييس مجلس و ديگر كساني كه در اين راه تلاش كردند تشكر كنيم. اما اين تاييد صلاحيت 1200 نفر تغييري در روند انتخابات نمي‌دهد.لذا بايد وارد مرحله‌ي دوم مي‌شديم يعني استعفاي نمايندگان كه وسعت آن خارج از تصور ما بود و به حدود 130 نفر رسيد.
وي ادامه داد: به درخواست اولمان توفيق كامل پيدا نكرديم اما در افشاي توطئه به نتيجه رسيديم. توانستيم انتخابات روز اول اسفند را به گونه‌اي نشان دهيم كه كسي نتواند به عنوان انتخابات آزاد و دموكراتيك از آن دفاع كند. تحصن توانست شاخ اين توطئه را بشكند تا ديگران به دنبال اين باشند كه اين انتخابات را در اول اسفند توجيه كنند.
سخنگوي نمايندگان متحصن گفت: كار تاريخي تحصن اين بود كه مسير انقلاب را از اين انتخابات جدا كرد. از اين لحاظ توانستيم ساحت انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي را از آن مبرا كنيم. دستاورد ديگر اين بود كه بار ديگر حركت اصلاحات را حول آزادي‌خواهي و حقوق مردم جاري كرديم كه در آينده نتايج آن مشخص خواهد شد.
وي با بيان اين‌كه تحصن توانست نگاه به خارج و روحيه‌ي ضعف از درون را از بين ببرد و نگاهها را دوباره به درون بازگرداند گفت: توانستيم تبعات انتخابات فرمايشي را نيز از بين ببريم. حتي اگر حكومت با اين انتخابات يكدست شود، تاثيري در حركت اصلاحات نخواهد داشت و اصلاحات، خود را در مقاطع بعدي نشان خواهد داد.
وي با تاكيد بر اين‌كه نمايندگان متحصن، خود حزب سياسي نيستند، اظهار داشت: نمايندگان خواسته‌اي جز انتخابات آزاد ندارند و من صريحا موضع قبلي را تكرار مي‌كنم. در اين شرايط انتخابات اول اسفند را آزاد قانوني نمي دانيم و در آن شركت نمي‌كنيم.
وي تاكيد كرد: هركسي بخواهد اين انتخابات را برگزار كند، بايد روزي پاسخگوي مردم در پايمال كردن مردم و بي‌اعتماد كردن آنها باشد.
سخنگوي نمايندگان متحصن با اعلام رسمي پايان تحصن تصريح كرد: پايان تحصن به معناي پايان كار متحصنين نيست و در روزهاي آينده با همفكري، برنامه‌هايي در دستور خواهيم داشت. ممكن است در اين‌جا نيز جمع شويم اما ديگر تحصن ادامه نخواهد داشت.
در ادامه‌ي اين كنفرانس خبري، سخنگوي نمايندگان متحصن به پرسش‌هاي خبرنگاران پاسخ گفت.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در همين زمينه:

"پنجشنبه","Saturday" => "شنبه","Sunday" => "يكشنبه","Monday" => "دوشنبه","Tuesday" => "سه شنبه","Wednesday" => "چهارشنبه","Friday" => "جمعه"); $month = Array("فروردين","ارديبهشت","خرداد","تير","مرداد","شهريور","مهر","آبان","آذر","دي","بهمن","اسفند"); list( $gyear, $gmonth, $gday ) = preg_split ( '/-/', '2004-06-08' ); list( $jyear, $jmonth, $jday ) = gregorian_to_jalali($gyear, $gmonth, $gday); echo " ". $jday . " " . $month[--$jmonth] . " " ?>» استراتژى سازمان مجاهدين انقلاب در انتخابات رياست جمهورى آينده اعلام شد، ايرنا
"پنجشنبه","Saturday" => "شنبه","Sunday" => "يكشنبه","Monday" => "دوشنبه","Tuesday" => "سه شنبه","Wednesday" => "چهارشنبه","Friday" => "جمعه"); $month = Array("فروردين","ارديبهشت","خرداد","تير","مرداد","شهريور","مهر","آبان","آذر","دي","بهمن","اسفند"); list( $gyear, $gmonth, $gday ) = preg_split ( '/-/', '2004-06-05' ); list( $jyear, $jmonth, $jday ) = gregorian_to_jalali($gyear, $gmonth, $gday); echo " ". $jday . " " . $month[--$jmonth] . " " ?>» شوراي نگهبان انتخابات مرحله‌ي دوم مرند و جلفا و قروه را باطل و صحت انتخابات گرمي و آبادان را تاييد كرد، ايسنا
"پنجشنبه","Saturday" => "شنبه","Sunday" => "يكشنبه","Monday" => "دوشنبه","Tuesday" => "سه شنبه","Wednesday" => "چهارشنبه","Friday" => "جمعه"); $month = Array("فروردين","ارديبهشت","خرداد","تير","مرداد","شهريور","مهر","آبان","آذر","دي","بهمن","اسفند"); list( $gyear, $gmonth, $gday ) = preg_split ( '/-/', '2004-05-16' ); list( $jyear, $jmonth, $jday ) = gregorian_to_jalali($gyear, $gmonth, $gday); echo " ". $jday . " " . $month[--$jmonth] . " " ?>» ميرطاهر موسوي, نماينده تبريزدر مجلس: روزنامه نگاران نسبت به نقض حقوق بشر به شدت حساس هستند، پيمان پاک مهر
"پنجشنبه","Saturday" => "شنبه","Sunday" => "يكشنبه","Monday" => "دوشنبه","Tuesday" => "سه شنبه","Wednesday" => "چهارشنبه","Friday" => "جمعه"); $month = Array("فروردين","ارديبهشت","خرداد","تير","مرداد","شهريور","مهر","آبان","آذر","دي","بهمن","اسفند"); list( $gyear, $gmonth, $gday ) = preg_split ( '/-/', '2004-05-14' ); list( $jyear, $jmonth, $jday ) = gregorian_to_jalali($gyear, $gmonth, $gday); echo " ". $jday . " " . $month[--$jmonth] . " " ?>» فرماندار تبريز: بي رغبتي مردم در انتخابات معادلات زيادي را برهم زد
"پنجشنبه","Saturday" => "شنبه","Sunday" => "يكشنبه","Monday" => "دوشنبه","Tuesday" => "سه شنبه","Wednesday" => "چهارشنبه","Friday" => "جمعه"); $month = Array("فروردين","ارديبهشت","خرداد","تير","مرداد","شهريور","مهر","آبان","آذر","دي","بهمن","اسفند"); list( $gyear, $gmonth, $gday ) = preg_split ( '/-/', '2004-05-07' ); list( $jyear, $jmonth, $jday ) = gregorian_to_jalali($gyear, $gmonth, $gday); echo " ". $jday . " " . $month[--$jmonth] . " " ?>» انتخابات تا ساعت 20 تمديد شد، ايسنا
دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/4308

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'محمدرضا خاتمي رسما پايان تحصن نمايندگان مجلس را اعلام كرد، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016